ខ - ដី

សូមស្វាគមន៍មិត្តភក្តិបរទេសដែលមកពីគ្រប់ទិសទីដើម្បីមកទស្សនានិងសិក្សានៅក្នុងរោងចក្រ B-LAND 2019 របស់យើងនៅរដូវក្តៅនេះនាយកប្រតិបត្តិស៊ីមួនវូបានធ្វើជាអធិបតីក្នុងកិច្ចប្រជុំសិក្សានេះ។

blant (1) blant (2) blant (3) blant (4) blant (5)


ពេលវេលាផ្សព្វផ្សាយ៖ មិនា -៣៣-២០២១